Lahälla Knottfabrik | Om Lahälla Knottfabrik
18859
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18859,qode-social-login-1.0.2,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Om Lahälla Knottfabrik

 

Föreningen bildades den 4 juli 2018

 

Föreningens syfte är att renovera, bibehålla och utveckla Lahälla Knottfabrik

för allmän beskådning, stenbrottet kring fabriken samt för epoken relevanta

områden och byggnader.

 

I samarbete med

Thordén

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Gustaf VI Adolf fond
2009.06.30

Markägarna Cheyenne och Fredrik Röckner förvärvade marken Bräcke 1:33 med tilhörande stenbrottsområde den 30 juni 2009.

Följande har hänt:

2012.03.13

Kulturmiljöutreding och Skadeinventering

2012.09.02

Ljusspel “ljusgestaltning” med guidad vandring 

2014.12.23

Offertberedning – uppskattad kostnad för omläggning av tak, förstärkning stomme

2015.10.28

Ansökan bidrag länsstyrelsen

2018.06.27

Medel beviljat 350.000 kr för omläggning/vädertätning av tak

2018.07.04

Bildande av föreningen ”Lahälla Knottfabrik”

2018.07.04

Startmöte byggnadsantikvarie, styrelse för ny förening samt Byggtjänst i Lysekil AB

2018.08.15

Röjning av sly för att möjliggöra framkomlighet av byggnadsmaterial, utfört av Lysekils Kommun (AME) – hösten 2018

2018.10.10

Nödvändigt Elskåp för spänningsmatning till byggnad samt anskaffning av skogsmaskin sponsor Röckab AB

2018.10.15

Halvtidsmöte Styrelse, Byggnadsantikvarie, rep Bohusläns museum och Byggherre

2018.11.05

Arbetet utfört enligt beslut

2018.11.07

Byggnadsställning för “Etapp 1” monteras ned

2018.11.08

Hemsida http://www.lahallaknottfabrik.se/ påbörjad 

2018.11.09

Slutbesiktning omläggning tak, etapp 1

2018.11.26

Logotype skapad till föreningen

Logo

2018.12.11

Ansökan bidrag “Etapp 2” från länsstyrelsen

2018.12.11

Ansökan bidrag “Väg” Thordénstiftelsen

2019.02.22

Föreningsmöte

2019.03.29

Föreningens hemsida klar

2019.03.30

Årsmöte 

2019.04.30

Ansökan föreningsbidrag om 24.000 kr

2019.05.09

Styrelsemöte 

2019.05.13

Beviljat bidrag om 50.000 kr från Thorénstiftelsen

2019.05.21

Styrelsemöte 

2019.05.26

Bidrag 5.000 kr från C Andersson Gräv AB Brastad för kommande iordningställande

av väg för framkomlighet till knottfabrik

2019-08-13

Visning och information inför redogörelse för Leader, plats Lahälla hamn och Knottfabrik.

Middag som sponsrats av ICA Brastad serverades av Marianne Gillberg Wallner

2019-10-26

Filmvisning Folkan i Lysekil “Saltstänk och Västkustsol” av filmfotograf Jan G Andersson

som sammanställt mångårigt filmmaterialet från filmfotografen Erling Zachrisson

 

Folkan Lysekil

2019-10-26

Filmvisning Folkan i Lysekil “Saltstänk och Västkustsol” av filmfotograf Jan G Andersson

som sammanställt mångårigt filmmaterialet från filmfotografen Erling Zachrisson

 

Fika i pausen

2019-11-28

Väg fram och till fabriksbyggnad färdigställd

 

Väg fram till knottfabrik

2019-12-09

Konung Gustaf VI Adolfs fond tilldelar föreningen 55 000 kr 

 

Konung Gustaf VI Adolfs fond