Lahälla Knottfabrik |
19843
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19843,qode-social-login-1.0.2,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Händelser 2020

Ett hundra år gammalt industriprojekt väcktes ur sin Törnrosasömn

I år har Knottfabriken stått i Lahälla i 100 år – en rest från en svunnen epok i stenhuggarbygden Bohuslän

Lahälla är en unik kulturmiljö. Området ger en bild av industrialismens utveckling från sill industrier till stenbrott och knottfabriker, fram till den internationella oljeindustrins etablering i det bohuslänska landskapet.

 

Allt började med att skapa ett Ljusspel “Ljusgestaltning” den 1 september 2012.

Pilotprojektet blev starten för arbetet med bevarandet samt vidareutvecklingen av det unika stenbrottet med tillhörande världsunika byggnader.

Ta del av följande film som Kulturlandskapet producerat och njut, för ibland kan även hopplösa projekt genomföras om bred samverkan kan nås. Föreningen har för avsikt att återskapa händelsen som en årlig händelse, följ oss på vår hemsida alternativt på sociala medier och håll dig uppdaterad:

Ljusspel i Lahälla 2012

Vi erbjuder besökare en unik upplevelse av ett kulturarv från en svunnen tid.

Vandra upp till Knottfabriken på egen hand under hösten, tänk dig ljudet av hammarslagen, sitt en stund på berättarbänken, passa på att rikta din smartphone mot befintlig QR kod och lyssna in den guidade berättelsen, njut av utsikten och hedra de skickliga stenhuggarna som hade sitt dagliga värv i bergen

Stormöte

Måndagen den 6 juli 2020 kl. 11.00
var det samling vid Lahälla Hamnplan för Stormöte

 

Knottfabriken lyftes fram som ett nytt Arbetslivsmuseum och numera även medlemmar i organisationen NAV-industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

 

Föreningen har som syfte att renovera, bibehålla och utveckla Lahälla Knottfabrik och industrimiljön, med fokus på att utveckla besöksnäringen kring stenindustrins kulturarv
Syftet med inbjudan är att deltagarna skall få en helhetsbild av området runt Knottfabriken, med dess bevarade fallhammare, transformatorstation och övriga lämningar från den aktiva epoken inom stenindustrin i Bohuslän.

Frågan om den långsiktiga utvecklingen av området lyftes under mötet.

Den dokumentation som färdigställdes 2015 av Kulturlandskapet ”Lahälla Stenbrott och Knottfabrik” Bräcke 1:33, Brastad Socken, Lysekils Kommun, Västra Götalands Län ligger till grund för det fortsatta arbetet.

En dialog med företrädare för de organisationer som verkar för ett bevarande av miljöernas kulturhistoriska värden är i högsta grad önskvärd. Föreningen önskar vidare informera om de idéer, visioner och aktiviteter som är aktuella att genomföra.

Stormötet lockade till diskussion om Knottfabrikens framtid samt även i ett större perspektiv belysa den dagsaktuella frågan om hur vi tillvaratar möjligheten att utveckla Kulturarvsturismen genom den gemensamma organisationen Granitkusten.

Björn Ohlén ” förklarade hur kan fantastiska kulturmiljöer som Lahälla utvecklats till som besöksmål i samverkan med andra parter. Vad kan man göra för att stärka sin plats?” och Gunilla Davidsson ”det aktuella läget i resebranschen, rådande trender och hur Granitkusten kan spela en större roll när allt fler väljer att semestra lokalt” diskuterades.

Moderator: Carl Forsberg började med en minnesceremoni, primärt för att uppmärksamma Knottfabrikens 100 års jubileum, följdes av en guidad tur i stenbrottet, vandrade vidare ner till tältet på Hamnplan där sällskapet intog en bit mat och dryck samt deltagande i den viktiga diskussionen om framtiden. Evenemanget var ett heldags arrangemang, och avslutades kl. 16.00

Här finner du ett filmklipp från del av mötet i Tältet som monterats upp vid Lahälla hamnplan. Mat, Tält, Minibussar, Toaletter och Blommor sponsrat av lokala företag, allt i enlighet med de ställda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för COVID-19: Stormöte i Lahälla

Föreningen Lahälla Knottfabrik vill tacka alla besökande gäster för en fantastisk sammankomst.

 

Varmt välkomna åter!

 

www.vastsverige.com

Lahälla är en världsunik välbevarad stenindustrimiljö

 

Stenbrottet i Lahälla innehåller flera element som definierar det som ett storbrott.

 

Brottytan är närmare 30 meter hög och det finns sex kranfundament och skrotsten som har transporterats ut ur brottet på rälsbanor.

Skrotstenshögarna är enorma trots att uttag skett i senare tid.

Den världsunika Fabriken med tillhörande fallhammare, kyldammen och Kyrktransformatorstationen visar på bra exempel när investeringar i energi och teknik under sekelskiftet lyfte Sverige ur svår fattigdom.

 

Stenbrottet i Lahälla registreras idag som övrig kulturhistorisk lämning.

 

 

Lysekilsprofilen och bloggaren “Glenn Glicko Andersson” besökte sevärdheten den 19 september och sammanställde sitt besök med bilder och förtydligande på sin blogg enligt följande länk:

glicko.me