Lahälla Knottfabrik |
19843
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19843,qode-social-login-1.0.2,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

LAHÄLLA KNOTTFABRIK
Lysekil

Ett hundra år gammalt industriprojekt väcks ur sin Törnrosasömn

I år har Knottfabriken stått i Lahälla i 100 år

Knottfabriken är en rest från en svunnen epok i stenhuggarbygden Bohuslän

Lahälla är en unik kulturmiljö. Området ger en bild av industrialismens utveckling från sillindustrier till stenbrott och knottfabriker, fram till den internationella oljeindustrins etablering i det bohuslänska landskapet.

Vi erbjuder besökare en unik upplevelse av ett kulturarv från en svunnen tid.

Vandra upp till Knottfabriken, lyssna till ljudet av hammarslagen, sitt en stund på berättarbänken, njut av utsikten och hedra de skickliga stenhuggarna som hade sitt dagliga värv i bergen

Guidade turer av Knottfabriken & stenbrottet “Sodom”

Varje söndag t.o.m. 23/8 kan du få höra om stenhuggarfamiljernas liv, uppleva stenbrottet Sodom och Sveriges enda kvarvarande knottfabrik. Er guide levandegör miljöerna med berättelser, fakta och anekdoter från förr.

Den guidade turen tar 90 minuter med start kl. 10.00.
Max 25 personer / tur. Föranmälan krävs.

För mer info och anmälan: www.saltaguiden.se/guidningar/

Stormöte

Måndagen den 6 juli 2020 kl. 11.00
Samling Lahälla Hamnplan kl. 10.30 för inbjudna

 

Knottfabriken är idag ett Arbetslivsmuseum och medlemmar i organisationen NAV-industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

 

Föreningen har som syfte att renovera, bibehålla och utveckla Lahälla Knottfabrik och industrimiljön, med fokus på att utveckla besöksnäringen kring stenindustrins kulturarv
Syftet med inbjudan är att deltagarna skall få en helhetsbild av området runt Knottfabriken, med dess bevarade fallhammare, transformatorstation och övriga lämningar från den aktiva epoken inom stenindustrin i Bohuslän.

Frågan om den långsiktiga utvecklingen av området skall lyftas.

Den dokumentation som färdigställdes 2015 av Kulturlandskapet ”Lahälla Stenbrott och Knottfabrik” Bräcke 1:33, Brastad Socken, Lysekils Kommun, Västra Götalands Län ligger till grund för det fortsatta arbetet.

En dialog med företrädare för de organisationer som verkar för ett bevarande av miljöernas kulturhistoriska värden är i högsta grad önskvärd. Föreningen önskar vidare informera om de idéer, visioner och aktiviteter som är aktuella att genomföra.

Stormötet ska locka till diskussion om Knottfabrikens framtid samt även i ett större perspektiv belysa den dagsaktuella frågan om hur vi tillvaratar möjligheten att utveckla Kulturarvsturismen genom den gemensamma organisationen Granitkusten.

Björn Ohlén ”hur kan fantastiska kulturmiljöer som Lahälla utvecklas som besöksmål i samverkan med andra? Vad kan man göra för att stärka sin plats?” och Gunilla Davidsson ”det aktuella läget i resebranschen, rådande trender och hur Granitkusten kan spela en större roll när allt fler väljer att semestra lokalt”.

Moderator: Carl Forsberg Vi börjar med en minnesceremoni, som vill uppmärksamma Knottfabrikens 100 år, gör en guidad tur i stenbrottet, vandrar ner till tältet på Hamnplan där vi intar en bit mat och dryck samt deltager i den viktiga diskussionen om framtiden. Evenemanget är ett heldagsarrangemang, beräknas vara avslutat kl. 16.00.

Vi ser fram emot Ert deltagande!

 

Varmt välkomna!

 

www.vastsverige.com

Lahälla är en världsunik välbevarad stenindustrimiljö

 

Stenbrottet i Lahälla innehåller flera element som definierar det som ett storbrott.

 

Brottytan är närmare 30 meter hög och det finns sex kranfundament och skrotsten som har transporterats ut ur brottet på rälsbanor.

Skrotstenshögarna är enorma trots att uttag skett i senare tid.

Den världsunika Fabriken med tillhörande fallhammare, kyldammen och Kyrktransformatorstationen visar på bra exempel när investeringar i energi och teknik under sekelskiftet lyfte Sverige ur svår fattigdom.

 

Stenbrottet i Lahälla registreras idag som övrig kulturhistorisk lämning.

 

 

Lysekilsprofilen och bloggaren “Glenn Glicko Andersson” besökte sevärdheten den 19 september och sammanställde sitt besök med bilder och förtydligande på sin blogg enligt följande länk:

glicko.me